Division of Student Affairs :: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  Division of Student Affairs ::: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหมวกนิรภัย ปี2557
update: 25/10/56
กพน.ม.ราชภัฏลำปาง  ติดตั้งตู้แดงแจ้งเบาะแสยาเสพติด เพิ่มเป็น ๔ แห่ง
update: 25/10/56
นักศึกษา ที่มีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี ใน พ.ศ.๒๕๕๖(ปีนี้)ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
update: 10/10/56
แสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่น ของ สกอ.ศธ. ได้รับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ
update: 10/10/56
แนวปฏิบัติการับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปี 2556
update: 4/06/56
รายชื่อที่ถูกตักเตือนการกระทำผิดระเบียบของนักศึกษา
update: 24/01/56
  Division of Student Affairs ::: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายชื่อค่าเทอมนักศึกษา กยศ. 2/2555 รอบที่ 2)
update: 20/03/56
รายชื่อค่าเทอมนักศึกษา กยศ. 2/2555 (รอบที่ 1)
  Division of Student Affairs ::: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update: 20/02/56
  Division of Student Affairs ::: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
update: 09/10/56
update: 09/10/56
   
 
 
แผนกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างมิถุนายน - ตุลาคม 2556
Update 09/10/2556
สรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖
Update 30/06/2556
แผนกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างมีนาคม - กรกฎาคม 2556
Update 26/06/2556
LPRU News ฉบับที่ 13 วันที่ 22 เม.ย.- 5 พ.ค.56
Update 26/06/2556
ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งผลการประกวดวงดนตรีโฟล์ค (Rajabhat Music Contest) ปี 56 รอบตัดสิน
ร่วมมือกันจัดการแข่งขันกีฬาผู้นำ ปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาอลัมพางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง่
 
   
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054-237399 ต่อ 4100-4107, โทรสาร : 054-241177 , 054-237388
Webmaster : webmaster.snklpru@gmail.com
e-mail : snk@lpru.ac.th