วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 17 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 59181020210 นางสาว อักษรศรี ยองเพชร
2 59122670138 นางสาว เสาวภา พิทักษ์วงศ์
3 59122670135 นาย ปรีชา ยืนยงคีรีมาศ
4 59122670133 นาย รัตนพล แก้วประโคน
5 59122670132 นาย ณัฐวุฒิ สันติวงศ์งาม
6 59122670128 นาย ณัฐนันท์ สุดใจ
7 59122670127 นางสาว ชุติพร เชื้อช้าง
8 59122670126 นางสาว พิชญา ทาเล่
9 59122670123 นาย ภัคพงษ์ ดวงกมลพิทักษ์
10 59122670122 นาย พงศกร ชอบชัยชนะ
11 59122670121 นาย นิธิพล นุ้ยภักดี
12 59122670118 นาย อานนท์ ปะละมา
13 59122670115 นาย สุรเดช ไพรอนุรักษ์
14 59122670112 นางสาว มธุรส กองเกิน
15 59122670106 นางสาว พิชญา เตวิชัย
16 59122670103 นาย ณัชพล คำจันทร์
17 59122670102 นางสาว จินตนา สิงห์ก่ำ

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 17 คน