วันที่จัดกิจกรรม 18 ตุลาคม 2560
 
โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา
เวลา : 12.30-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 52 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181860360 นางสาว อิชยา ศิริชัย
2 60181860359 นางสาว อาทิตยา เทพกัน
3 60181860356 นางสาว สุริรักษ์ สุจรัสสมบูรณ์
4 60181860355 นางสาว สุภาพ สุทำแปง
5 60181860353 นางสาว สุปรียา เปรมแก้ว
6 60181860351 นาย สิทธิชัย ชะเงา
7 60181860349 นางสาว วิลาวัณย์ บุญมา
8 60181860347 นางสาว วริภา คำเวโล
9 60181860346 นางสาว รัญชนา ขันเชียง
10 60181860344 นางสาว เยาวลักษณ์ มาชื่น
11 60181860338 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสุวรรณ
12 60181860337 นางสาว รุ่งณิริน ปิงบ้านเหล่า
13 60181860327 นางสาว ชนิภรณ์ มุขเพ็ชร
14 60181860325 นางสาว อาทิตยา ศรีพรรัตนตรัย
15 60181860324 นางสาว อาฑิฎยา อุตทา
16 60181860320 นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ สิงห์แก้วสืบ
17 60181860319 นางสาว ศศิประภา สิริยิ่งยงชัย
18 60181860318 นางสาว วิชุตา ใจเฉลา
19 60181860317 นางสาว มัทนาพร เที่ยงเอม
20 60181860316 นางสาว พัชรินทร์ ทะแก้ว
21 60181860313 นางสาว นทีกานต์ สวนแก้วเมือง
22 60181860310 นางสาว ณัฐนันท์ มุกดา
23 60181860304 นางสาว เกวลิน ระจา
24 60181860244 นางสาว ธนารัตน์ ลือชัย
25 60181860243 นางสาว ณิชานันท์ วงค์จันทร์ติ๊บ
26 60181860242 นางสาว ฐิติวรดา คำเขียว
27 60181860235 นางสาว สุธิดา พุ่มชีวา
28 60181860234 นางสาว สิริยากร กระดังงาวิภา
29 60181860230 นางสาว ศิริรัตน์ เพริศพรายงาม
30 60181860229 นางสาว ศศิธร พันธ์กสิกร
31 60181860226 นางสาว วิสสุตา ไชยเสน
32 60181860223 นางสาว วรดา แสงยาอรุณ
33 60181860221 นางสาว มานันยา วงค์สุวรรณ
34 60181860215 นางสาว ปรียารัตน์ ไชยวรรณ์
35 60181860214 นาย ปฐมพร เครือสายใจ

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 52 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1,791 คน