วันที่จัดกิจกรรม 16 ตุลาคม 2560
 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : จังหวัดชลบุรี
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

ไม่พบผลการค้นหา

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 0 คน