วันที่จัดกิจกรรม 8 กันยายน 2561
 
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง2561
 
รายละเอียด :
20
 
สถานที่ : สนามอาลัมภาง
เวลา : 07.00-15.00
หมายเหตุ : สาขาคณิตศาสตร์
จำกัดจำนวนนักศึกษา : 0 คน (ลงทะเบียนแล้วทั้่งสิ้น 105 คน)
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : 94102 เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181700107 นาย จารุวัฒน์ นาคสุวรรณ
2 60181590126 นางสาว อุสาวสุ รักชาติ
3 60181590124 นางสาว สุทธิดา เคียนถา
4 60181590106 นางสาว ธัญจิรา บุญช่วย
5 60181580207 นางสาว พิมพ์กมล ลิดดอก
6 60181560213 นางสาว จิรนันท์ ปานันท์
7 60181560142 นาย เจษฎา ฟองมูล
8 60181560125 นางสาว ฤดีมาศ ธรรมชาวนา
9 60181560123 นางสาว พรวลัย สายเทพ
10 60181550130 นาย วัฒนา ถาวร
11 60181550109 นาย นพกร กันธเสน
12 60181500232 นางสาว เปี่ยมศิริ อินสา
13 60181400203 นาย จอมธรรม ทองคำฟู
14 60181400146 นางสาว กานต์ติมา นิลม่วง
15 60181400133 นางสาว สิทธิณี เหลาพล
16 60181400131 นาย ศุภชัย ปัญญาพัฒนศักดิ์
17 60181220214 นางสาว พิชญา กันจันวงศ์
18 60181220211 นางสาว ปิยสุดา ถือพลอย
19 60181220112 นาย ภูมิภัทร มิ่งมิตรวัน
20 60181220106 นางสาว ดาวพระศุกร์ ดีนุ
21 60181100239 นางสาว หทัยชนก อินต๊ะโม
22 60181100114 นาย ธนพล ใจทะนัน
23 60125010131 นางสาว ลักษิกา ขยาย
24 60124090117 นาย สุภนัย เป็นใย
25 60123500131 นางสาว วิภารัตน์ จุมพรหม
26 60123390150 นางสาว กนกพร ไชยเมืองชื่น
27 60123390148 นาย
28 60123390144 นางสาว กัญญาลักษณ์ สร้อยดอกสน
29 60123390135 นาย อภิสิทธิ์ ปันม้า
30 60123390134 นาย อนุสิทธิ์ จิตต์ดวงวัน
31 60123390123 นาย ภุญพิงค์ ธรรมสุภา
32 60123390117 นาย ปรีชา พวงกุหลาบ
33 60123390111 นางสาว ธัญญาเรศ ขัดเรือน
34 60123390107 นาย ณัฐวุฒิ ต๊ะอุด
35 60123340278 นางสาว อันธิกา สง่ามั่งมูล

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 105 คน