นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการการเรียนรู้การเรียนการสอนดิจิตอล  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เวลา : 08.30-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2560  
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบธนาคารขยะฯ  
สถานที่ : อบต.นางพญา จ.อุตรดิตถ์  
เวลา : 09.00-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2560  
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมเทคนิคการตัดต่อVDOและนำเสนองานผ่านYoutube  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2560  
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรมือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2560  
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2560  
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรหัดสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊ก  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการนวัตกรรมการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยโดยชุมชนฯ [22 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแข่งขันกีฬา 8 ราชภัฏ [22 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนฯ [21 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมสร้างมูลค่าใบยางและดอกยางโดยชุมชุนฯ [16 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ [14 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [14 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
แนะแนวเส้นทางการประกอบอาชีพโดยศิษย์เก่าและติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [13 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ Engagement [12 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ Engagement เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ด [11 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป [11 พฤศจิกายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม