นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กก.หลัก ครุ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กก.หลัก ครุ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
23 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษาปี 1  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 09.00-12.00 หมายเหตุ กก.หลัก คณะเทคโนอุตฯ
วันที่จัดกิจกรรม : 23 มิถุนายน 2561  
24 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2561  
24 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กรรมการ
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2561  
29 มิถุนายน 2561
นักศึกษาคณะ :
บำเพ็ญประโชยน์แก่ส่วนร่วม  
สถานที่ : วัดปงสนุกเหนือ  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กิจกรรมรอง
วันที่จัดกิจกรรม : 29 มิถุนายน 2561  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 61 สาขาภาษาอังกฤษ [21 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการวันก้าวสู่วิชาชีพครูฯ รหัส 61 คบ.5 ปี [21 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
จิตอาสา โครงการวันก้าวสู่วิชาชีพครูฯ รหัส 61 คบ.5 ปี [21 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการโครงการวันก้าวสู่วิชาชีพครูฯ รหัส 61 คบ.5 ปี [21 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการโครงการ Beginning Camp ครั้งที่ 5 [20 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ Beginning Camp ครั้งที่ 5 [20 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ [19 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเทคนิคการตัดต่อVDOและนำเสนองานผ่านYoutube [19 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 [18 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 [18 มิถุนายน 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม