วันที่
รายละเอียด
 
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราช-การกู้บ้านกู้เมืองฯ กลุ่ม 1  
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรัตน์  
เวลา : 13.00-17.00
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราช-การกู้บ้านกู้เมืองฯ กลุ่ม 2  
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรมณ์  
เวลา : 13.00-17.00
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบรรยายสาธารณะ พระเจ้าตากสินมหาราช-การกู้บ้านกู้เมืองฯ กลุ่ม 3  
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารโรจน์  
เวลา : 13.00-17.00
2 มีนาคม 2561 โครงการปั้นแต่งจินตนาการ นาฏการละคร (ช่วงเช้า)  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-12.00
2 มีนาคม 2561 โครงการปั้นแต่งจินตนาการ นาฏการละคร (ช่วงบ่าย)  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 13.00-17.00
2 มีนาคม 2561 คณะกรรมการโครงการปั้นแต่งจินตนาการ นาฏการละครเวทีไทย  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-17.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1