วันที่
รายละเอียด
 
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการการเรียนรู้การเรียนการสอนดิจิตอล  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เวลา : 08.30-17.00
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบธนาคารขยะฯ  
สถานที่ : อบต.นางพญา จ.อุตรดิตถ์  
เวลา : 09.00-17.00
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมเทคนิคการตัดต่อVDOและนำเสนองานผ่านYoutube  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรมือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
25 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตรหัดสร้างไลน์สติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊ก  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2