ข่าวสารและกิจกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า ครั้งที่  1 ... More

รายงานการประชุมส่งเสริม ครั้งที่ 2-63 ... More

รายงานการประชุมส่งเสริม ครั้งที่ 1-63 ... More

รายงานการประชุมส่งเสริม ครั้งที่ 3-62 ... More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการม.ราชภัฏลำปาง ... More

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริม ... More

สรุปผลรายงานความพึงพอใจ ... More

รายงานการประชุมหอพักเครือข่ายครั้งที่ 3 ... More

รายงานการประชุมหอพักเครือข่ายครั้งที่ 2 ... More

รายงานการประชุมหอพักเครือข่าย ครั้งที่ 1 ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง