กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Login เพื่อใช้งานระบบ


 

เข้าสู่ระบบโดยไม่ใช้รหัส :


 บุคคลทั่วไปเข้าสู่ระบบ
นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ รหัสนักศึกษาและวันเกินในการเข้าสู่ระบบ
การเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่าน :
  • สามาดูข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้รายชื่อ สาขา สถานะการศึกษา
  • ได้รับสิทธิ์ให้เข้าดูข้อมูลติดต่อของศิษย์เก่าท่านอื่นๆได้
  • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้
  • *หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา054-145116 ต่อ 110
การเข้าใช้งานโดยไม่ใช้รหัสผ่าน (กรณีบุคคลภายนอก):
  • สามาดูข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้รายชื่อ สาขา สถานะการศึกษา
  • ไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าดูข้อมูลติดต่อของศิษย์เก่า
  • Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor
  • Cpsum dolor sit ame