Slide Gallery

การประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ


16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการติดตามและจัดส่งเอกสาร กยศ.


16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานหอพัก


16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมการดำเนินงาน องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย


14 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2561รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม Focus Group เตรียมความพร้อมโครงการ เดิน-วิ่ง


8 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก น.ศ. ขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา


7 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าร่วมบริจาคโลหิต "CP Blood Donation Day"


7 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาและกีฬาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2560


4 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560


28 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการติดตามและจัดส่งเอกสาร กยศ.
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานหอพัก
วันที่ : 2018-03-16   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมการดำเนินงาน องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย
วันที่ : 2018-03-14   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
ยังไม่มีรายการกิจกรรมในระบบ

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...