Slide Gallery

17 พ.ย. 60 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3-2560รายละเอียดเพิ่มเติม

งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปี 60รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำความสะอาดพื้นที่เตรียมพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีลงนาม (MOU) ราชภัฏลำปางห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้องรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการจ้างงานถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 1/2560รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
17 พ.ย. 60 โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.
วันที่ : 2017-11-17   เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ.
วันที่ : 2017-11-16   เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์
วันที่ : 2017-11-15   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3-2560
วันที่ : 2017-11-13   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการบูรณาการการเรียนรู้การเรียนการสอนดิจิตอล กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เวลา : 08.30-17.00
25 ธันวาคม 2560 ทัศนศึกษาภาคบังคับกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย  
เวลา : 08.00-16.00
21 พฤศจิกายน 2560 โครงการนวัตกรรมการสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนฯ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : เทศบาลตำบลวังชิ้น จ.แพร่  
เวลา : 09.00-17.00
22 พฤศจิกายน 2560 โครงการนวัตกรรมการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยโดยชุมชนฯ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : เทศบาลตำบลเวียง จ.พะเยา  
เวลา : 09.00-17.00
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะอย่างมีส่วนร่วมด้วยระบบธนาคารขยะฯ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : อบต.นางพญา จ.อุตรดิตถ์  
เวลา : 09.00-17.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...