กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Slide Gallery

การประชุมรับฟังคำชี้แจงการทำสัญญา การกู้ยืม กยศ. 2561


16 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมวิพากษ์ ร่างแนวทางการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่


15 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


12 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


12 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/2561


10 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


10 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากองทุน กยศ. ครั้งที่ 1/2561


3 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดฯ


1 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

รับเอกสาร กยศ. ผู้กู้รายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา


3 สิงหาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร


31 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมรับฟังคำชี้แจงการทำสัญญา การกู้ยืม กยศ. 2561
วันที่ : 2018-08-16   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมวิพากษ์ ร่างแนวทางการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันที่ : 2018-08-15   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ : 2018-08-12   เวลา : -
สถานที่ : ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ : 2018-08-12   เวลา :
สถานที่ : ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม เพิ่มเติม

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
22 สิงหาคม 2561 สร้างสรรค์การ์ตูนได้ด้วยปลายดินสอ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 13.00-16.30
25 สิงหาคม 2561 อบรมโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
27 สิงหาคม 2561 อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00
22 สิงหาคม 2561 รณรงค์ผักกินได้ผลไม้กินดี กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 09.00-16.30
19 กันยายน 2561 ละครเวทีนิเทศศาสตร์ (รอบก่อนการแสดงจริง) กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 13.30-16.30
29 สิงหาคม 2561 รณรงค์ "รู้ไว้ไม่ต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ก็ช่วยชีวิตได้" กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 12.00-16.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...