Slide Gallery

จับสลากรับหมายเลขลงเลือกตั้ง นายก อนศ. 61รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2561รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1-2561รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1-2561รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2/2560รายละเอียดเพิ่มเติม

งาน กยศ. รับเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2-2560รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาพระราชทานรายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
จับสลากรับหมายเลขลงเลือกตั้ง นายก อนศ. 61
วันที่ : 2018-01-19   เวลา : 15.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 2018-01-19   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญกองพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2561
วันที่ : 2018-01-18   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1-2561
วันที่ : 2018-01-17   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
24 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : บ้านนาแก้วตาสิงห์ ต.ปงแสนทอง จ.ลำปาง  
เวลา : 08.00-18.00
27 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษเรื่องภาษามือขั้นพื้นฐาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ศูนย์บริการสนุบสนุนนักศึกษาพิดาร  
เวลา : 09.00-17.00
22 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
23 มกราคม 2561 โครงการบริการวิชาการ"การจัดทำปฏิทินชุมชน" กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านมาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
14 กุมภาพันธ์ 2561 บูรณาการความรู้ด้านการเรียนการสอนในการลงพื้นที่ฯ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  
เวลา : 08.00-17.00
30 มกราคม 2561 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนในการลงพื้นที่ฯ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : เทศบาลตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
เวลา : 08.00-17.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...