Slide Gallery

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก จ.ลำปาง 2/2561


15 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาโครงการนักกีฬาดีเด่น


14 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE


13 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา 1/61


12 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561


วันที่ 7 - 12 มิถุนายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการ "พี่เทคอาสา 61"รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพี่เทคอาสา ประจำปี 2561รายละเอียดเพิ่มเติม

จิตอาสาทำความสะอาดเตรียมความพร้อม เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง61รายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก จ.ลำปาง 2/2561
วันที่ : 2018-06-15   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาโครงการนักกีฬาดีเด่น
วันที่ : 2018-06-14   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ : 2018-06-13   เวลา :
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา 1/61
วันที่ : 2018-06-12   เวลา :
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
29 มิถุนายน 2561 บำเพ็ญประโชยน์แก่ส่วนร่วม กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : วัดปงสนุกเหนือ  
เวลา : 08.00-16.00
23 มิถุนายน 2561 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับนักศึกษาปี 1 กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 09.00-12.00
24 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
24 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยฯ กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
23 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมคณะครุศาสตร์
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00
23 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 และประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมคณะครุศาสตร์
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...