Slide Gallery

การชี้แจงแนวทางการสร้างเครือข่ายกำลังสำรอง มทบ.32รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4-2560รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านประเสริฐ รัตนไพศาลศรีรายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน เขลางค์นครเกมส์รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุม หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 2-2560รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเขลางค์นครเกมส์รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการลดหวาน ห่างไกลโรครายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาราชภัฏภาคเหนือรายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
การชี้แจงแนวทางการสร้างเครือข่ายกำลังสำรอง มทบ.32
วันที่ : 0000-00-00   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ สโมสรค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 4-2560
วันที่ : 2017-12-13   เวลา : -
สถานที่ : ณ โรงแรมบริซฮิลล์เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
วันที่ : 2017-12-07   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ :
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่ : 2017-12-06   เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
10 มกราคม 2561 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
สถานที่ : อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
เวลา : 08.00-21.00
25 ธันวาคม 2560 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 (ครั้งที่ 3) กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
3 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
27 ธันวาคม 2560 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
8 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
5 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 2 / 3 1 2 3

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...