Slide Gallery

กิจกรรมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญา ม.ราชภัฏภาคเหนือรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2560รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560รายละเอียดเพิ่มเติม

ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์


การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 เขลางค์นครเกมส์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายละเอียดเพิ่มเติมประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 2017-10-18   เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ : 2017-10-17   เวลา : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญา ม.ราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ : 2017-10-16   เวลา : -
สถานที่ : ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา
วันที่ : 2017-10-17   เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมเร็วๆนี้

วันที่
รายละเอียด
เจ้าของกิจกรรม
21 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการโครงการลำปางศึกษาออกแบบเพื่อลำปาง กิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรัตน์  
เวลา : 08.30-16.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 2 / 2 1 2

ประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประกาศ


หัวข้อทั้งหมด...