กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่อยู่ :: 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ :: 054-237399 ต่อ 4102-4111
แฟกซ์ :: 054-241177 , 054-237388
Website :: www.snk.lpru.ac.th