ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา 2-2560

รายละเอียด : คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษา และทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2560 โดย อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 2 มี.ค. 2560  เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง