ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
บริจาคโลหิต

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และโรงพยาบานศูนย์ลำปาง ได้ดำเนินการจัด รับบริจาคโลหิต

วันที่ : 8 มี.ค. 2560  เวลา : 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง