ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าเยี่ยมเยือน ประธานประเสริฐ รัตนไพศาลศรี

รายละเอียด : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยการนำของ คุณมาลีราช ปาเต็ม เข้าเยี่ยมเยือน ประธานประเสริฐ รัตนไพศาลศรี หลังจากทุเลาจากอาการป่วย

วันที่ : 9 มี.ค. 2560  เวลา : เวลา 10.00 น.
สถานที่ : ณ บ้านพัก หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง