ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/2559

รายละเอียด : งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 1/2559 โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 10 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเฟรนคอร์นเนอร์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา