ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
มรภ. ลป. ร่วมกิจกรรม " ซีพีทำดี บริจาคโลหิต"

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วม กิจกรรม " ซีพีทำดี บริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY " บริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 15 มี.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย