ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน”

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินกิจกรรมโครงการ “รักแบบไหน วัยฮอร์โมน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

วันที่ : 22 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง