ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมสรุปผลพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมการประชุม สรุปผลการดำเนินงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

วันที่ : 22 มี.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง