ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา “ทุนเจ้าคุณพระเทพปริยัติมงคล"

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการสัมภาษณ์พิจรณา ทุนการศึกษา “ทุนเจ้าคุณพระเทพปริยัติมงคล"

วันที่ : 29 มี.ค. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กองพัฒนานักศึกษา