ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาท และเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา
- อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ - จิตวิทยา ในหัวข้อ "เทคนิคการสมัครงาน ทำอย่างไรถึงได้งาน"
- คุณทัศไนย เหมือนแสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหาวาน จ๊อบบีเคเค ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อม วางแผน จะทำอะไรและทำอย่างไร ในยุค ไทยแลนด์ 4.0" - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จันทร์ตา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร"
- คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี ในหัวข้อ "คุณพร้อมหรือยัง กับการทำงานในยุค AEC"
- คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร บริษัท ท็อปกัน จำกัด ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน"

วันที่ : 3 เม.ย. 2560  เวลา : 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง