ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา ลำปางอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "พลบดีเกมส์"

รายละเอียด : งานกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักกีฬา และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ตรั้งที่ 17 "พลบดีเกมส์" นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ : 1 เม.ย. 2560  เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง