ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา เขลางค์รครเกมส์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมย่อย เตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬา ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์" เพื่อแจกแจงงาน ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
โดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 4 เม.ย. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา