ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปั่นตามรอยพ่อ #2

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 "Bike Follow The King #2" และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดลำปาง (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2560) "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 5 เม.ย. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง