ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมาย โดย นายบรรจง สมศรี เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 7 เม.ย. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง