ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์
เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ แและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง 2559-2560
โดย พระอาจารย์สาธิต ธีรปัญโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 7 เม.ย. 2560  เวลา : 14.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง