ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1-2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแจ้งการดำเนินงาน กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดย นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุม

วันที่ : 7 เม.ย. 2560  เวลา : 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง