ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมโครงการ ปั่นตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 “Bike follow the King #2”
และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
(11 – 17 เมษายน 2560)
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ : 9 เม.ย. 2560  เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง