ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา เขลางค์นครเกมส์

รายละเอียด : งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
"เขลางค์นครเกมส์"
การประชุมครั้งที่ 3/2560
เพื่อ วิเคราะห์ และวางแผน การดำเนินงาน
โดย ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม


วันที่ : 10 เม.ย. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา