ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ไปร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ แม่อุ้ยตอง สมศรี

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ แม่อุ้ยตอง สมศรี มารดาของ นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ : 24 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านค่าบน ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา