ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ไปร่วมวางพวงมาลาพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการส่งตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี

วันที่ : 25 เม.ย. 2560  เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง