ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์

รายละเอียด : บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ : 26 เม.ย. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์ สวนสามสอมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง