ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีสรงน้ำพระและพิธีสระเกล้าดำหัว

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีสรงน้ำพระและพิธีสระเกล้าดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโสเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2560

วันที่ : 28 เม.ย. 2560  เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม