ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมการแข่งขันกีฬา สโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8

รายละเอียด : การประชุมการแข่งขันกีฬา สโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8

วันที่ : 11 พ.ค. 2560  เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง