ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน "สานพลังลดอบายมุขสร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง"

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษา เข้าร่วม มหกรรมสานพลังเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง "สานพลังลดอบายมุขสร้างสรรค์ความสุขให้สังคมลำปาง" นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 19 พ.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารวิบุลพล 1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง