ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษาส่งตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดลำปาง นำโดย นางบุญรักษา ปัญญายืน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้ง หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 19 พ.ค. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง