ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน งานนักศึกษาวิชาทหาร จ.อุตรดิตถ์

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอุตรดิตถ์ในช่วงเช้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในช่วงบ่าย นำโดย นานบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านศึกษาวิชาทหาร

วันที่ : 25 พ.ค. 2560  เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์