ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 นำโดย นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นคุณูปการ

วันที่ : 30 พ.ย. 542  เวลา : 08.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ