ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
งาน กยศ. ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนฯ

รายละเอียด : งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (กยศ.) ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนฯ ในเขต จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการพิจารณากองทุนฯ นำโดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี และเจ้าหน้าที่ กยศ. ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา

วันที่ : 31 พ.ค. 2560  เวลา : -
สถานที่ : ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย