ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพนันท์ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันที่ : 12 มิ.ย. 2560  เวลา : 08.30 น.
สถานที่ : ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง