ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการจัดการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมาย โดย นายบรรจง สมศรี เป็นประธานในการประชุม

วันที่ : 13 มิ.ย. 2560  เวลา : 09.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง