ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกีฬา ม.ราชภัฏ ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

รายละเอียด : วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 การประชุมครั้งที่ 3/2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "เขลางค์นครเกมส์"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในที่ประชุม


วันที่ : 14 มิ.ย. 2560  เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง