ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
15 มิ.ย. 60 การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับพื้นที่
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการกล่าวต้องรับ
และได้รับเกียรติจาก คุณพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ประธานอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญ,
คุณวัลลภ รุ่งเรือง อนุกรรมการที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
คุณคณิต คงช่วย อนุกรรมการที่ปรึกษา, เป็นกรรมการตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560  เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง