ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
"เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 19 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง