ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
"เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560


วันที่ : 21 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง