ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่3 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
"เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 3 วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560

วันที่ : 23 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง