ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการเพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
"เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง" ประจำปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2560

วันที่ : 25 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง