ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
เข้ารับโล่ดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

รายละเอียด : ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เข้าร่วมงานทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน
และได้มอบโล่เกียรติคุณ องค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี2560
ให้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ : 26 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิยาลัย