ประมวลภาพกิจกรรม

 Image Gallery Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code
jQuery Slider
ประมวลภาพกิจกรรม
รายงานตัวนักศึกษาครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 รอบ3

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับให้รายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 โดย กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ดังนี้ 1.งานกิจกรรมและกีฬา รับสมัครนักศึกษาประเภทโควต้านักกีฬา, 2.งานหอพักนักศึกษา รับลงทะเบียนจองหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 3.งานพยาบาล รับลงชื่อนักศึกษาย้ายสิทธิ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

วันที่ : 30 มิ.ย. 2560  เวลา :
สถานที่ : ณ อาคารโอฬาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง